สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน
หมู่ที่ 3 ถนนสตูล - เจ๊ะบิลัง ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
โทรศัพท์ : 0-7471-1626 โทรสาร : 0-7472-4898 อีเมล์ :
admin@khuankhan.go.th
Powered By WNT.CO.TH